WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България
Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика

За проектa WebFolk ...
Л. Кавалджиев получава наградата на GIP (30426 bytes)Любомир Кавалджиев е първият хабилитиран музиковед в България, който разработва мултимедийни бази-данни за музика. В "Сектор Музика" на  Института за изкуствознание -   БАН тойръководи изследователската група "Музикална култура и  информация".
Тази база данни е създадена след многогодишни усилия на научен колектив от ИИ-БАН за опазване, систематизиране и компютърна обработка на събираните вече почти един век в Института уникални български фолклорни музикални образци.
Този проект бе награден през 1997г. с 1-ва награда за регионален проект, по инициативата Global Inventory Project на Европейската комисия и G7
Изследователска група
"Музикална култура и  информация"
Грамота за I-ва Регионална награда на GIP  (15028 bytes)
 Интернет разработка (уебсайт и база данни) е спонсорирана от програма "Интернет" на
Фондация "Отворено общество" - София
                                  English  version