WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

10884
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Надежда
етнос Българска
родно място на изпълнителя Драгомирово
фолклорна област Средна Северна България
околия Свищов
година на записа 1972
място на записа Драгомирово
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 310.5685
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Разболял ми се Николчо

Разболял ми се Николчо,
във Шумен града голяма /2/

във Шумен града голяма,
във шуменската болница,

забележка ИДК 47.2.24. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф: Като жънат

View the English version of this DB Record